Nespadněte!

Dávejte pozor tam nahoře, nenaklánějte se dolů, držte se pořádně, ať nespadnete. To jsou častá upozornění rodičů, když jejich potomci bloudí po místech, vyvýšených někde nad okolním terénem, nebo jen nad úrovní té které místnosti. Může to být jen obyčejné schodiště, nebo balkón, pavlač, galerie, vyhlídky někde na rozhledně, nebo jen na kostele, či v hradu, kam jste se svými ratolestmi zavítali na výlet. Je totiž mnoho nebezpečí v životě lidském a možnost pádu je jedním z nich. I ve vodě se může při troše štěstí muž přes palubu udržet nad hladinou a při životě, ale pád z výšky bez padáku opravdu přežívá jen mizivé procento lidí.

Stačí kousek

Někdy stačí jen relativně velmi malá výška, aby pád způsobil, ne-li smrt, tedy nevratné poškození například míchy. Proto stavitelé z bezpečnostních důvodů odedávna dělají dřevěné, kamenné, kovové a poslední dobou třeba i skleněné zábradlí , aby bránili nekoordinovanému pádu z vyvýšených míst.

Tagged with:    

About the author /