Počítačový kurz - jazyk HTML5

Počítačový kurz HTML5

Počítačový kurz HTML5 je určen pro všechny, kdo se zajímá nebo chce vědět jak se tvoří webové stránky. V tomto kurzy se zájemci naučí základy tvorby webových stránek. Jazyk HTML5 je probírán od úplných základů, až po pokročilé vlastnosti toho jazyka. Po ukončení kurzu bude uživatel schopen vytvářet vlastní webové stránky.

V tomto kurzu se probírají nezbytné základy jazyka HTML5, dále jsou probírány elementy, atributy a další věci z HTML5. Naučíte se vytvářet nadpisy, odstavce, seznamy, odkazy, obrázky, formuláře, tabulky a spoustu dalšího.

Osnova kurzu:

Základy HTML

 • Tag html - pravidla
 • Tag body - stránka HTML5
 • Tag head - hlavička stránky HTML5 a jeho metatagy

Formátování HTML5

 • Stránky
 • Odstavce
 • Nadpisy
 • Písmo a text
 • Seznamy

Odkazy a obrázky

 • Vložení odkazů
 • Vlastnosti odkazů
 • Vložení obrázku
 • Vlastnosti a popisky obrázků

Tabulky

 • Vytvoření tabulky
 • Vlastnosti tabulek
 • Zarovnání a slučování buněk
 • Rozvržení stránky pomocí tabulek

Formuláře

 • Vytvoření formuláře
 • Komponenty formulářů
 • Tlačítka
 • Vlastnosti formuláře

Umístění na internet

 • FTP přístup
 • Názvy domén - výběr domény, registrace domény
 • Webhosting - výběr hostingu

Doporučené znalosti:

 • Pro tento kurz jsou vyžadovány alespoň základy uživatelského ovládání počítače.

© 2012 - 2016 Počítačové kurzy a počítačové služby