Počítačový kurz - Microsoft Excel pro začátečníky

Počítačový kurz Microsoft Excel je určen všem, kdo se chtějí naučit základy v tabulkovém programu Excel. V tomto kurzu se probírají základní vlastnosti, které člověk využije nejen v práci, ale i třeba ve škole nebo doma, když si bude potřebova vytvořit např. tabulku s nějakými výpočty.

Po absolovování tohoto kurzu, budete schopni ovládat tabulkový program Microsoft Excel na velmi dobré uživatelské úrovni. Nebude pro Vás problém zvládat základní úkony tohoto programu. Všechny praktické části budou důkladně probrány.

Tento kurz je velmi vhodný pro ty, kteří potřebují mít alespoň základní dovednosti tohoto programu ke svému zaměstnání.

Osnova kurzu:

Základní informace

 • Popis obrazovky
 • Panel násrojů

Ovládací prvky Excelu, práce se soubory a sešit

 • Základní operace
 • Práce se soubory (uložení, otevření)
 • Práce s lity (přejmenování, odstraňování, vkládání, kopírování
 • Pohybování se v sešitu Excelu
 • Výběr jednotlivých buněk
 • Úpravy sloupců a řádků

Základy práce v tabulce

 • Psaní a mazaní dat v tabulce
 • Vldání dat do tabulky
 • Kopírování a přesun buněk

Formátování v tabulce

 • Formátování buněk (barvy, výplň, ohraničen atd.)
 • Formátovní textu (barvy, písmo, velikost, zarovnání atd.)
 • Sloučení buněk
 • Grafické úpravy v buňce

Jednoduché počítání v Excelu

 • Jednoduché vzorce
 • Funkce (použití funkcí)
 • Absutní a relativní adresování

Seznamy, tabulky a data

 • Práce s tabulkami
 • Příčky a ukotvní příček
 • Vyhledávání dat (najít, nahradit)
 • Řazení dat v tabulce
 • Filtrování dat

Základy grafů

 • Vytvoření grafu
 • Úpravy grafů

Tisk

 • Nastavení vzhledu stránky (nastavení okrajů, zápatí, záhlaví atd.)
 • Náhled před tiskem

Doporučené znalosti:

 • Pro tento kurz jsou vyžadovány alespoň základy uživatelského ovládání počítače.

© 2012 - 2016 Počítačové kurzy a počítačové služby